Brændselsdata

155

 

Biobrændsler

1) TAF: tør, askefri

2) TS: tør, basis

Vand-

indhold

%

Brændværdi ved angivet vandindhold (Hn)

Rumvægt

(gns.)

 

kg/m3

Aske-

indhold

vægt%

af TS

Reference

GJ/tons

MWH/tons

MJ/kg

kWh/kg

Halm, grå, TAF1)

0

18,5

5,14

Halm, gul, TAF1)

0

18,15

5,04

Halm, storballer

14,6

14,4

4,00

139

3,6

VB 130, AAA

Energikorn, helsæd, TS2)

0

18,2 - 19,0

5,06

220

3

Elsampr., VB 111

Rug, halm/kerner, piller

8,7

15,3

4,25

2,7

AAA

Triticale, halm/kerner, piller

9,0

15,4

4,28

532

3,6

AAA, DJF

Rug, hvede, kerner

15

14,0

3,89

700 - 750

LP

Rapskerner

7 - 9

24

6,67

660

4

AAA, Scanola

Rapskager

10

600

Scanola

Rapsolie, koldpresset

0,1

39,7

11,03

980

Scanola

Rapshalm

Halmpiller

6 - 8

15,5 - 16,5

4,31 - 4,58

6 - 8

BLT

Elefantgræs

9,6

15,9

4,42

133

2,7

AAA, DJF

Elefantgræs, piller

9,0

15,8

4,39

4,3

AAA, DJF

Rørgræs

8,4

15,3

4,25

8

Burwall 93

Hamp

0

18,2

5,06

Ærteskaller, piller

11,6

13,4

3,73

3,2

AAA

Solsikkefrø

7 - 9

400

Scanola

Solsikkeskaller, piller

7 - 9

18 - 20

5,00 - 5,56

400 - 600

3 - 8

VB134+

Oliehør, strå

0

18,3

5,08

Frøafrens, løst

7 - 16

14 - 16

3,89 - 4,44

120 - 150

VB 139+

Frøafrens, piller

8 - 11

650 - 700

6 - 8

RF

Træ, TS2), gns. løvtræ

0

19,0

5,28

VB 125.2

Træ, TS2), gns. nåletræ

0

19,2

5,33

VB 125.2

Skovflis, gran, lagret

40

10,5

2,92

235

VB 125+

Skovflis, gran, frisk

55

7,3

2,03

310

VB 125+

Skovflis, gran, tørt

25

13,8

3,83

VB 125+

Granbark, skaller

50

7,8

2,17

VB 107.2

Savværksflis

40

10,5

2,92

Savsmuld

20

15,2

4,22

177

Brænde, bøg, lagret

20

14,7

4,08

610 - 680

Brænde, bøg, friskt

45

9,5

2,61

Brænde, nåletræ, lagret

25

13,8

3,83

410 - 550

Brænde, nåletræ, friskt

55

7,3

2,03

Træaffald, ovntørret

20

14,7

4,08

 

Biobrændsler

Vand-

indhold

%

Brændværdi ved angivet vandindhold (Hn)

Rumvægt

(gns.)

 

kg/m3

Aske-indhold

vægt% af TS

Reference

GJ/tons

MJ/kg

MWh/tons

kWh/kg

Træpiller

6 - 8

17,5 - 17,9

4,86 - 4,97

585

0,3 - 1,0

AAA, DJF,

VB 107.2

Trækul

4

29,7

8,25

 

3,4

Tillman

Pileflis

10

16

4,44

1 - 2

AAA

Olivenkerner

4 - 24

18 - 20

5,00 - 5,56

VB131 +

Oliven, pressekage

10 - 45

18 - 20

5,00 - 5,56

VB 131+

Sheanød, pressekage

8

18,7

5,19

700

7

VB 132

Kokosskaller

13

17,6

4,89

Forgasningsgas

4,5 - 6,2

1,25 - 1,72

Biogas, GJ/1000 m3

21 - 23

5,83 - 6,39

Est.

Lossepladsgas

15 - 20

4,17 - 5,56

Fossile brændsler

Vand-

indhold

%

Brændværdi ved angivet vandindhold (Hn)

Rumvægt

(gns.)

v. 15 ° C

kg/m3

CO2/tons

Reference

GJ/tons

MWh/tons

MJ/kg

kWh/kg

Svær fuelolie

40,7

11,31

980

78,0

Est, VS

Fyringsgasolie

42,7

11,86

840

74,0

Est, VS

Dieselolie

42,7

11,86

840

74,0

Est.

Petroleum

43,5

12,08

780

72,0

Est, VS

Spildolie

41,9

11,64

900

78,0

Est.

Kul

4

25,0

6,94

95,0

VS

Energikoks, petrokoks

(~ 6)

31,4

8,72

102,0

VS

Koks

5

29,0

8,06

105,0

VS

Brunkul (lignite)

24

19,9

5,53

97,0

Olieskifer (oilshale)

-

8,8

2,44

Tørv

40

12,0

3,33

Burwall 93

LPG-gas, GJ/ton

46,0

12,78

65,0

Est.

Naturgas, GJ/ton

48

13,33

Est.

Naturgas, GJ/1000 Nm3

39,9

11,08

56,9

Est.

Kilder:

AAA: Rapport: Alternative biobrændslers anvendelighed
BLT: BLT Wieselburg
Burwall 93: Rapport: Tillverkan och proveldning af rörflenpulver
DJF: Danmarks JordbrugsForskning
Elsampr. Elsamprojekt
Est.: Energistatistik 1998
LP: Landskontoret for Planteavl
RF: Rønnebæks Fabrikker
Scanola Firmaet Scanola, Århus
Tillman: Gasifier fuels, 1978
VB+: Videnblad nr. (+: yderligere referencer)
VS: Varmeståbi, Teknisk Forlag, 1991

Mogens G. Larsen
Teknologisk Institut, Århus