Biobrændselsanalyse på Internettet

Videnblad nr 142

Flere videncentre og forskningsinstitutioner er via Internettet leveringsdygtige i oplysninger om biobrændslers og biomasserestprodukters kemiske sammensætning.

Oplysningerne fra hjemmesiderne kan bruges til at give et indledende kendskab til sammensætningen af et brændsel, som man eksempelvis som brændselsforhandler eller -forbruger står overfor at kunne købe.

Fælles for de nuværende databaser er, at de er på engelsk. Det kræver rimelige engelskkundskaber at kunne skelne mellem især de forskellige typer restprodukter fra den enkelte plantetype. Der er dog nogen hjælp at hente i ordlister fra NREL, som tilbyder en forklaring (på engelsk) af en række ord og forkortelser inden for bioenergibranchen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at man ikke kan finde den endegyldige sandhed om biobrændslerne via databaserne. Der er tale om et lille antal analyser for hver enkelt biomassetype, og det giver alene en formodning om, hvad et brændsel med en given betegnelse kan bestå af. Det er i de nævnte databaser ikke muligt at finde baggrundsoplysninger om biomassen, såsom dyrkningsforhold eller hvilken behandling, biomassen har oplevet. Derfor kan man ikke klart vurdere, om de oplyste data svarer til data for netop det brændsel, man søger oplysninger om.

I Danmark samarbejder FORCE Technology og Elsamprojekt A/S p.t. om en ny database over danske analyser af biobrændsler og restprodukter. Det er målet, at denne database skal indeholde baggrundsoplysninger om brændslerne, således at man får et bedre grundlag for sammenligninger.

Adresser

BIOBIB-database: http://edv1.vt.tuwien.ac.at/ag_hofba/biobib/biobib.htm

Phyllis-database: http://www.ecn.nl/phyllis

NREL-analyser: http://rredc.nrel.gov:80/biomass/doe/nrel/comp/alki/appendix.html

Ordliste, bioenergi: http://rredc.nrel.gov/biomass/states/bio_glossary/glossary.html

Ordliste, tømmer: http://rredc.nrel.gov/biomass/forest/tim_glossary

 

Morten Tony Hansen

FORCE Technology