Download af:

Træ til energiformål

Teknik - Miljø - Økonomi

Forside

Indholdsfortegnelse - Forord - Dansk energipolitik

Træ som energiressource

Produktion af træbrændslerr

Køb og salg af træ til energi

Miljøforhold ved brændselsfrembringelse og -håndtering

Træfyringens teori

Mindre kedler

Fjernvarmeværker

Kraftvarme- og kraftværker

Forgasning og andre kraftvarmeteknikker

Litteraturliste

Yderligere oplysninger

Fabrikantliste - flishugning

Fabrikantliste - træfyring

Oversigt over flis- og træpillefyrede værker

Enheder, omregningsforhold og brændværdier

Oversigt over videnblade

Bagside

 

FORCE Technology. Last update 14. juli 2015