Download af:

Halm til energiformål 

Teknik - Miljø - Økonomi 

Forside

Indholdsfortegnelse - Forord - Dansk energipolitik

Halm som energiressource

Etårige energiafgrøder

Halmhåndtering

Anlæg til gårde og institutioner

Nabovarme

Fjernvarmeværker

Kraftvarme- og kraftværker

Forgasning og pyrolyse

Andre teknikker til elproduktion på halm

Restprodukter

Yderligere oplysninger

Litteraturliste

Fabrikantliste

Oversigt over idriftværende halmfyrede værker

Oversigt over videnblade

Bagside

 

FORCE Technology. Last update 14. juli 2015