Download af:

Videncenter for Halm- og Flisfyring 1986-2002 - Afsluttende rapport

 

Forside

Rapporten

Bilag 1 - Spørgsmål og svar i Videncenter for Halm- og Flisfyring

Bilag 2 - Eksempler på igangsætningssager

Bilag 3 - Oversigt over Videnblade